Ľudia v Lifenete

Dominik Gabriel - koordinátor pre západné a stredné Slovensko, diecézny koordinátor Nitrianskej diecézy

Má 22 rokov, pracuje s mladými ľudmi vo svojej farnosti, meste, ale taktiež po celom Slovensku. Je členom líderského tímu spoločenstva Južania, angažuje sa a spolupracuje v rôznych projektoch zameraných na prácu s mládežou. Prednedávnom sa stal poslancom mestského zastupiteľstva mesta Trenčín.

Ako sám hovorí "Spoločenstvo má obrovský dopad na môj život. Je to miesto čerpania a rastu, miesto, kam patrím a kde môže zdielať svoj život s ostatnými." Jeho túžbou je, aby každý mladý človek mohol zažiť skúsenosť kresťanského spoločenstva. Lifenet je nástroj, ktorý môže priniesť život do každej farnosti na Slovensku. Prepájaním, posúvaním informácií a rozvíjaním ľudí prispieva k tomu, aby bolo spoločenstvo aj v Tvojom meste.

 

Magdaléna Žitňanská - diecézny koordinátor BRATISLAVAfotka_Zitnanska_Magdalena.jpg

Je koordinátorkou LIFENETU v oblasti sieťovania a mapovania bratislavskej arcidiecézy. Veľký potenciál vidí v prepájaní a vôbec objavovaní súvislostí v službe mladým. Spolupracuje s mladými ľuďmi, ktorí tvoria Komisiu pre mládež bratislavskej arcidiecézy. V spolupráci s nimi má jedinečnú možnosť a príležitosť búrať múry a stavať mosty nielen medzi stretkami a farnosťami roztrúsenými po západnom Slovensku, ale aj medzi množstvom rehoľníckych kostolov či medzi spoločenstvami, ktoré presahujú hranice farností a dokonca aj diecéz.

 

Miroslav Novák - diecézny koordinátor Košickej arcidiecézy

Miroslav Novák - je koordinátorom pre Lifenet v Košickej arcidiecéze. Nejaký čas pôsobil vo svojej farnosti ako animátor a nemal veľmi záujem o stretávanie sa a spoluprácu s mladými z iných farností. Zapojenie sa do ďalších aktivít nad rámec farnosti považoval za časovo nerealizovateľné. A tak ako sám hovorí "sme sa vo farnosti trápili sami." Neskôr keď sa v rámci ACM (arcidiecéhneho centra pre mládež) a ZKSM zapojil do služby mladým, pochopil zmysel spolupráce. Jeho predpoklady o ešte väčšom nestíhaní sa nenaplnili, práve naopak - spoluprácou s mladými z rôznych farností ušetril kopu času. Projekt LIFENET podľa neho môže pomôcť spoločenstvám dvihnúť pohľad aj trošku ďalej od svojej farnosti "aby sme neboli len detičkami hrajúcimi sa na vlastnom piesočku ". Príkladom toho ako môže fungovať spolupráca medzi rôznymi spoločenstvami a farnosťami sú poďla neho rôzne projekty napr. aj „Pochody za život". . Pri budovaní Božieho kráľovstva je jedno z akej organizácie sme, spája nás v jedno Kristus, ktorý šiel za nás všetkých bez rozdielu na kríž a ešte pred tým prosil Otca, aby sme boli jedno, ako sú oni jedno.
 
 

Daniel Lysý - diecézny koordinátor pre Spišskú diecézu

 Lifenet má podľa Daniela obrovský potenciál na to, aby pomohol mladým a najmä spoločenstvám k vzájomnému rastu a spolupráci. Uvedomuje si že keď sa  prostredníctvom Lifenetnu podarí poprepájať mladých z rôznych farností a spoločenstiev  a oni uvidia čo všetko im spolupráca prinesie budú si  navzájom veľkou inšpiráciou i povzbudením v raste a napredovaní. Verí, že Lifenet prinesie na Slovensko mnoho dobrého ovocia.

 

Kontakt

lifenet@zksm.sk

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
Korešpondenčná adresa:
P.O.Box 23
052 01  Spišská Nová Ves

Kancelária:
Letná 65/58
052 01