Pozície a úlohy v projekte

Diecézny koordinátor

 úzko spolupracuje s kňazom zodpovedným za mládež v diecéze. Medzi jeho úlohy patrí pravidelný aktívny kontakt s dekanátnymi sieťovačmi a s koordinátormi projektu Lifenet. Má prehľad o aktivitách a dianí v diecéze a navrhuje plán rozvoja aktivít pre mladých.  Ma prehľad o aktívnych spoločenstvách a skupinách mládeže v diecéze - jeho úlohou je podporovať a podnecovať ich spoluprácu  na regionálnej a diecéznej úrovni.

Diecézni koordinátori : 

Bratislavská diecéza :

Magdaléna Žitňanská - oblasť sieťovania a mapovania farností 

 Mária Oscitá - oblasť posúvania - spolupráca so spoločenstvami

Trnavská diecéza  :

Gabriela Halánová - oblasť sieťovania a mapovania farností 

Nitrianska diecéza:

Dominik Gabriel - sieťovanie, mapovanie, spolupráca so spoločenstvami

Soňa Ondriášová - sieťovanie, mapovanie, spolupráca so spoločenstvami

Žilinská diecéza:

Pavol Melis - sieťovanie, mapovanie, spolupráca so spoločenstvami

Banskobystrická diecéza : 

Spišská diecéza :

Daniel Lysý - sieťovanie, mapovanie, spolupráca so spoločenstvami

Košická diecéza :

Miroslav Novák - sieťovanie, mapovanie, spolupráca so spoločenstvami

Rožňavská diecéza :

Alexandra Bundová - sieťovanie, mapovanie, spolupráca so spoločenstvami 

Pozície a úlohy v projekte

Dekanátny sieťovač je človek, ktorý  spolupracuje s diecéznym koordinátorom zodpovedným za Lifenet v diecéze. Medzi jeho úlohy patrí pravidelný aktívny kontakt s farskými sieťovačmi vo svojom dekanáte. Má prehľad o aktivitách a diani medzi mladými v dekanáte. Pravidelne komunikuje s diecéznym koordinátorom a farskámi sieťovačmi. Pomáha rozvíjať a koordinovať spoluprácu medzi spoločenstvami a kresťanskými skupinami mládeže na úrovni dekanátu.